Yarin Jeugdhulp werkt transparant en vraaggericht!

Samen beslissen over passende hulp

Yarin werkt volgens de richtlijnen die onder andere door het NIP, de NVO en het Trimbos Instituut zijn opgesteld. Kennis over werkzame behandelmethoden deel ik graag, zodat wij samen kunnen beslissen over passende hulp. Lees hier hoe dit er in de praktijk uitziet (bron: www.richtlijnenjeugdhulp.nl)

Kwaliteitsstatuut GGZ – Vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Yarin Jeugdhulp beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling

Heeft u vragen of opmerkingen over de hulp die Yarin biedt? Bent u ontevreden? Laat het  alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en verwachten er dan samen uit te komen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, of wanneer u het gesprek liever wilt doen samen met een onafhankelijk persoon, dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. Lees hier hoe de klachtenregeling werkt.

Remzi Karadayi is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)