Yarin Jeugdhulp werkt transparant en vraaggericht!

Yarin Jeugdhulp draagt het keurmerk Basis GGZ
In 2020 beloond met het “gouden randje”

Samen beslissen over passende hulp

Yarin werkt volgens de richtlijnen die onder andere door het NIP, de NVO en het Trimbos Instituut zijn opgesteld. Kennis over werkzame behandelmethoden delen wij graag, zodat wij samen kunnen beslissen over passende hulp. Lees hier hoe dit er in de praktijk uitziet (bron: www.richtlijnenjeugdhulp.nl)

Kwaliteitsstatuut GGZ – Vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Yarin Jeugdhulp beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Wij kennen de grenzen van ons professioneel handelen

Yarin Jeugdhulp heeft de kennis en expertise om aan een grote groep effectieve hulp te bieden. Wij zijn ons daarbij ook bewust van de grenzen van ons professioneel handelen. Yarin heeft deze grenzen beschreven in exclusie criteria. U  leest hier wat wij hierover intern hebben opgeschreven als richtlijn. Wij denken graag buiten de hokken waar nodig en daarom kunnen wij van deze criteria afwijken als dat in het belang van de cliënt is en wij dat samen kunnen onderbouwen.

CQ-index

Om te kunnen meten hoe cliënten van 18 jaar of ouder de behandeling ervaren, vragen wij aan het einde de CQ-index in te vullen. De CQ-index is een vragenlijst waarmee wij de kwaliteit van de kortdurende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen monitoren. Klik hier voor de resultaten van de behandelingen die in 2020 zijn gestart.

Klachtenregeling

Heeft u vragen of opmerkingen over de hulp die Yarin biedt? Bent u ontevreden? Laat het  alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en verwachten er dan samen uit te komen. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, of wanneer u het gesprek liever wilt doen samen met een onafhankelijk persoon, dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. Yarin Jeugdhulp is aangesloten bij de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP). Ook onze klachtenregeling loopt via de LVVP. Lees hier hoe de klachtenregeling werkt voor volwassenen en hier de regeling voor jeugdigen onder de 18 jaar.