Samen werken aan een gezamenlijk doel!

Een op de vijf mensen krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een angst- of stemmingsstoornis. Gelukkig bestaan er effectieve behandelmethodes waarbij een grote groep baat heeft. Als GZ Psycholoog zet ik mij in om deze behandelingen toegankelijker te maken. Enerzijds door kennis over angst- en stemmingsstoornissen te delen, anderzijds door laagdrempelig hulp te bieden. Vanuit deze gedachte heb ik Yarin Jeugdhulp opgericht.

In mijn rol als GZ Psycholoog heb ik brede ervaring opgedaan in de behandeling en diagnostiek van psychische klachten bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Deze kennis heb ik laagdrempelig leren toepassen toen ik in Groningen heb gewerkt als gedragswetenschapper in een CJG. Ik heb ervaren hoe samenwerken met het netwerk, onderwijs en lokale jeugdhulp kan helpen om de doelen van een jeugdige en ouders/verzorgers te behalen. Zo heeft een wijkagent mij bijvoorbeeld geweldig geholpen bij een angstbehandeling van een jongere. In samenspraak heb ik contact gezocht met de wijkagent. Een week later hadden wij een afspraak waarbij de wijkagent onder andere uitleg gaf over inbraakcijfers en hoe een inbreker te werk gaat. Dit heeft geholpen om de rampgedachten van de jeugdige uit te dagen en vervolgens te oefenen met alleen thuis zijn. Zonder samenwerken hadden wij dit resultaat niet zo snel kunnen behalen.

Dit voorbeeld laat zien dat hulpverlenen niet hetzelfde is als koken volgens het recept uit een kookboek. In mijn werk als GZ Psycholoog vind ik het belangrijk om te leunen op kennis en deze op maat in te zetten. Echt buiten de hokjes denken! In een eerste fase luister ik, wat is de vraag, wat wil iemand bereiken, hoe kunnen wij de klachten begrijpen? Vervolgens kijken we samen wie en welke interventie daarbij aan kan sluiten. Samen op weg naar een gezamenlijk doel!

Remzi Karadayi is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)