De kracht van professionele nabijheid

Yarin Jeugdhulp bestaat uit vijf GZ-psychologen, twee Psychologen, vier Orthopedagogen een systeemtherapeut en verpleegkundig specialist. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede werkrelatie de basis is van een effectieve behandeling. Daarom vinden wij het belangrijk dat van start tot afronding een vaste behandelaar betrokken is.

In de meeste gevallen kunnen wij de benodigde zorg zelf bieden (diagnostiek en behandeling). Waar nodig roepen wij de hulp in van een vrijgevestigde praktijk uit de regio IJsselland met eenzelfde visie en werkwijze als Yarin Jeugdhulp. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van systeemtherapie, gezinsbehandeling, ambulante begeleiding, of psychomotorische therapie (PMT).

Samen Sterk!

Yarin Jeugdhulp is met verschillende kleine zorgaanbieders een samenwerking aangegaan. Wij zijn ervan overtuigd dat kleine zorgaanbieders van meerwaarde zijn in het huidige zorglandschap. Kleinschalig georganiseerde zorgaanbieders zijn flexibel, persoonlijk, vraaggericht en voelen zich sterk verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Iedere zorgaanbieder behoudt zijn eigen expertise en identiteit, daar waar nodig weten we elkaar gemakkelijk te vinden. We informeren elkaar op beleidsvlak, werken samen bij meer complexe hulpvragen en gebruiken elkaars expertise middels collegiale consultatie. Op deze wijze kunnen cliënten en hun verwijzers erop vertrouwen dat er echt hulp op maat wordt geboden. Lees hieronder meer over de samenwerkingspartners:

InKontakt – ambulante begeleiding

JongVooruit – orthopedagogiek

Kinderpraktijk Zwolle – Psychomotorische therapie

Kristian Bosman – praktijk voor relatie- en systeemtherapie

Opvoeden extra – ouderbegeleiding