Samen beslissen over passende hulp!

Wij vinden het van belang om opvoeders en andere naasten te betrekken bij de behandeling. Alles natuurlijk met gerichte toestemming en in onderling overleg.

Wanneer wij hulp bieden aan jeugdigen, dan starten wij over het algemeen met een gezamenlijk intakegesprek waarbij de jeugdige en ouder(s)/ verzorger(s) aanwezig zijn. Ook kan in overleg het Sociaal Wijkteam, of Jeugdteam uitgenodigd worden bij het gesprek. Wij zullen hier voorafgaand aan de intake telefonisch afspraken over maken. Daarbij vinden wij het belangrijk om ook bij evaluatie- en eindgesprekken opvoeders en belangrijke betrokkenen uit te nodigen.

Onze hulp aan volwassenen geven wij in de basis op eenzelfde wijze vorm. Dit betekent dat wij als uitgangspunt naasten betrekken bij de behandeling. Voorafgaand aan het intakegesprek bespreken wij of en wie u daarbij wilt uitnodigen. Vaak vragen we naasten ook om tijdens evaluatiemomenten, of het eindgesprek aan te sluiten. De manier waarop familie en naasten betrokken zullen worden bespreken wij verder tijdens het intakegesprek, zodat wij hier concrete afspraken over kunnen maken.

Samen1plan!

Indien er veel verschillende hulpverleners betrokken zijn, of wanneer er sprake is van veel verschillende klachten en problemen, dan maken wij gebruik van de online tool samen1plan.nl. Samen1plan.nl is bedoeld voor hulptrajecten waarin samenwerking tussen cliënt en meerdere betrokkenen van belang is. In samen1plan stellen wij bijvoorbeeld samen doelen en actiepunten op. Hierbij bepaalt de cliënt wie toegang heeft tot het plan.