Yarin Jeugdhulp doet er alles aan om onze zorg op verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden. Wij hebben daarom de volgende maatregelen genomen (update 20 oktober 2020):

Richtlijnen RIVM

Yarin Jeugdhulp volgt de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Deze wisselen regelmatig en worden door ons gevolgd. Bent u benieuwd wat deze richtlijnen aangeven? Kijk dan op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Maatregelen gericht op het voorkomen van besmettingen

Om onderlinge besmettingen tussen collega’s te voorkomen, proberen wij te vermijden dat er twee behandelaren in één ruimte zijn. Ook zult u wellicht merken, dat de werklocaties en werkdagen wat schuiven. Mocht dit problemen opleveren voor u, bespreek dit dan met uw behandelaar.

Inmiddels hebben wij ervaren dat veel behandelingen ook via beeldbellen kwalitatief goed kunnen plaatsvinden. Voor verschillende afspraken zal uw behandelaar daarom voorstellen om beeldbellen in te zetten. Op deze manier verminderen wij het aantal personen op onze locaties en kunnen wij deze openhouden voor cliënten waarbij een afspraak op locatie, om wat voor reden dan ook, noodzakelijk is.

Afstand houden is één van de belangrijkste maatregelen om besmettingen te voorkomen. Wij verzoeken u daarom voor uw en onze veiligheid, hier goed op te letten. Ook zullen wij u vragen om zelf drinken te pakken en de geldende hygiënemaatregelen op te volgen.

De overheid adviseert dringend het gebruik van mondkapjes. Wij zullen u daarom vragen om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, tot u in de behandelkamer bent.

Wij willen u vragen om maximaal vijf minuten voorafgaand aan een afspraak plaats te nemen in de wachtkamer (locatie Zwolle). In Wijhe zal in de ochtend een medewerker aanwezig zijn om u te ontvangen. Buiten openingstijden van het gemeentehuis (09:00 – 12:00uur) zullen wij u buiten ophalen.  

Wellicht ten overvloede; blijf thuis bij klachten. Ook bij lichte klachten, of bij huisgenoten met klachten, vragen wij u om niet naar de locaties te komen. De afspraak kan vaak via beeldbellen alsnog plaatsvinden.

Wij verwachten dat wij net als tijdens de eerste golf de continuïteit van zorg kunnen garanderen. Wanneer dingen onverhoopt niet goed verlopen, dan horen wij dat graag!

Heeft u een urgente vraag? Stuur dan een mail naar urgent@yarin.nl. Tijdens kantooruren wordt u dezelfde dag teruggebeld door een behandelaar.

Via de website www.blikopangst.nl bieden wij gratis en anoniem consultatie (angstklachten).