Ontdek binnenkort hier het aanbod

Onderzoek

Behandeling

Kennisoverdracht

Voor Yarin staat maatwerk en doen wat werkt voorop!

Vanaf begin 2018 gaat Yarin jeugdhulp aanbieden in Zwolle. Yarin biedt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen hulp bij psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan angst- en stemmingsklachten. Omdat ieder individu uniek is, biedt Yarin hulp op maat. Dit betekent bijvoorbeeld dat Yarin eerst helder in kaart brengt hoe klachten zijn ontstaan, hoe problemen met elkaar samenhangen en wat maakt dat problemen blijven bestaan. Zelf snappen hoe dit voor jou werkt is een eerste stap.

Yarin werkt volgens de richtlijnen die onder andere door het NIP, de NVO en het Trimbos Instituut zijn opgesteld. Lees bijvoorbeeld hier wat wordt geadviseerd bij stemmingsklachten. Yarin maakt gebruik van evidence based behandelmethodes zoals cognitieve gedragstherapie (CGT). Wij bespreken gedrag en gedachten die problemen in stand houden.

Bij angst weten wij bijvoorbeeld dat vermijding zorgt dat klachten blijven bestaan. Er ontstaat een “angstcirkel”. Wanneer je denkt dat mensen je zullen uitlachen als je een presentatie geeft, dan is het begrijpelijk dat je dit het liefst uit de weg gaat. Dit zorgt er alleen wel voor dat je niet ervaart dat waar je bang voor bent in werkelijkheid niet gebeurt en dat je mogelijkheden hebt om deze situatie het hoofd te bieden. Tussen de behandelsessies door staat oefenen met waar je bang van wordt dan ook centraal. Onderzoek toont aan de CGT een effectieve en over het algemeen een kortdurende behandeling is.

Niets motiveert meer dan ontdekken dat iets wel lukt. Yarin vindt het belangrijk om samen haalbare en realistische (SMART) doelen te stellen. De hulpvraag en wensen van de client staan hierbij voorop. Wat hoop jij dat over drie maanden anders gaat in je leven?

Samenwerken!

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hieronder vallen alle vormen van Jeugdhulp. Yarin gaat de uitdaging van de transformatie graag aan. Yarin Jeugdhulp wil drempels verlagen door flexibel, kortdurend en vraaggericht hulp aan te bieden. Hierbij zoekt Yarin actief samenwerking met het onderwijs en de lokale toegang. Daarnaast deelt Yarin kennis over angst- en stemmingsklachten om ervoor te zorgen dat er meer aandacht komt voor preventie en vroegsignalering. Hoe signaleer je een depressie? Wat kun je dan (zelf) doen? Wanneer is doorverwijzen verstandig?

Berichten

Ontwikkelingen

Hello Zwolle!

Vanaf begin 2018 gaat Yarin jeugdhulp aanbieden in Zwolle. Voor Yarin staat maatwerk en doen wat werkt voorop! Volg hier de ontwikkelingen.

Informeer naar de mogelijkheden

 

 

Neem contact op